Wat is De Filosofietuin?

De Filosofietuin biedt vakoverstijgend verrijkingsonderwijs | Een flexibel keuzecurriculum | Zowel voor klassikaal leren, als voor zelfstandig leren – op school of thuis | Met de mogelijkheid tot het boeken van live, online (gast) lessen

Ruud van der Meulen, freelance filosofiemeester

Voor wie is De Filosofietuin?

Onder het motto ‘Grote Vragen voor kleine kinderen’ geef ik als freelance filosofiemeester les aan nieuwsgierige kinderen en tieners van 8-14 jaar. Voor scholen (PO, VO) en bibliotheken. Voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen, maar ook voor leerlingen in reguliere klassen. Met lessen die verdiepen, verbreden, verbinden en verrijken.

Voltijds HB-onderwijs | Plusklas | Verrijkingsklas | Groep 9 | Intermezzo | Verrijkt VWO | VWO+ | Gymnasium+ | Bildung

Kosteloos kennismaken met Leo Online?

Leo Online is een nieuwe, digitale methode voor vakoverstijgend verrijkingsonderwijs voor (H)B-leerlingen.

Kosteloos kennismaken? Neem dan contact op met Ruud van der Meulen van De Filosofietuin. Bel met 06-27210071 of stuur een e-mail naar defilosofietuin@gmail.com. En dan kijken we naar de mogelijkheden voor een aanbod op maat.

U kunt kiezen uit een of meer deze mogelijkheden:

  • Gratis online proefles(senreeks). Hoe kunnen we kennis beter delen? Johannes Gutenberg, boekdrukker (met link naar actualiteit rondom nepnieuws over coronavirus)
  • Gratis online kindercollege. Kunnen we tijdreizen? (wellicht een leuke, leerzame jaarafsluiter voor uw plusklas/HB-klas/VWO-plusklas)

Een beschrijving van Leo Online vindt u in deze PDF-brochure.

Welk aanbod heeft De Filosofietuin?

De Filosofietuin ontwikkelt en verzorgt een uitdagend, vakoverstijgend verrijkingsaanbod op maat:

  • Leo Online. Deze digitale methode bevat lessen die zowel voor klassikaal leren als voor zelfstandig leren kunnen worden ingezet.
  • Big Questions Curriculum. De lessen van Leo Online zijn onderdeel van een speciaal door De Filosofietuin ontwikkeld verrijkingscurriculum van ‘Grote Vragen’ (Big Questions) op het snijvlak van filosofie, wetenschap en Big History.

Kennismakingsfilmpje

Bekijk het kennismakingsfilmpje dat ik enkele jaren geleden samen met de midden- en bovenbouwkinderen van de Sint Nicolaasschool maakte bij de start van De Filosofietuin.