Welkom bij De Filosofietuin!

Mijn naam is Ruud van der Meulen: ‘freelance filosofiemeester’ en pappa van Ebbe (7 jaar).

Vanaf begin 2018 verzorg ik vanuit De Filosofietuin in Nijmegen en omstreken verrijkingslessen filosofie, kunst & wetenschap. Mijn lesaanbod van ‘Grote Vragen voor kleine kinderen’ richt zich op alle nieuwsgierige kinderen tussen de 7 en de 12.


Aanbodsvormen: Filosofieclub Junior | Filosofieplus
Wat is De Filosofietuin?
Voor wie is De Filosofietuin?
Thematische minicursussen
‘Paradox’, mijn lesmethode
De Filosofietuin: een kijkje achter de schermen…


Aanbodsvormen: Filosofieclub Junior | Filosofieplus


FILOSOFIECLUB JUNIOR: NA SCHOOL IN DE BUURT


Filosofieclub Junior is een buitenschools aanbod van minicursussen filosofie, kunst & wetenschap voor alle nieuwsgierige kinderen tussen de 7 en de 12. Dicht bij u in de buurt. En: op maat met een flexibel, maandelijks cursuslidmaatschap.


Flexibel lidmaatschap en kleinschalig

De lessen van Filosofieclub Junior worden:

 • Aangeboden als minicursussen van 1 maand. Zo’n minicursus bestaat telkens uit 4 samenhangende, wekelijkse lessen van 1 uur rondom een bepaald thema. U betaalt 8 euro per les, oftewel 32 euro per minicursus.
 • Gegeven in overzichtelijke groepen van minimaal 6 en maximaal 10 kinderen.
 • Waar mogelijk worden de groepen ingedeeld naar leeftijd.

Elke maand start een nieuwe minicursus: in- en uitschrijven voor Filosofieclub Junior kan dus per maand.

Kennismaken?

Volg dan de gratis proefles Kunnen dieren denken? Deze les wordt binnenkort op verschillende locaties in Nijmegen en omstreken worden gegeven. Na afloop van de proefles wordt bekeken of binnen de betreffende buurt voldoende belangstelling bestaat om een wekelijks aanbod op te starten. Bovendien wordt dan opnieuw bekeken wat voor die buurt de meest ideale leslocatie en het meest ideale lesmoment zou zijn.

Agenda: gratis proeflessen en komende minicursussen

WijkDatumLocatie en adres
BrakkensteinWijkplaats/Eetcafé BUUR (tegenover speeltuin Brakkefort). Deken Hensburchstraat 2.
Galgenveld

Dienstencentrum Oud Burgeren Gasthuis (OBG). Prof. Cornelissenstraat 2.
HeesWoonzorgcentrum St. Jozefklooster. Kerkstraat 65.
LentVoorzieningenhart De Ster. Queenstraat 37b.
MaldenMultifunctioneel Centrum Maldensteijn. Kerkplein 8.

Waarschijnlijk in het najaar van 2018 ook een proefles in Nijmegen-Midden.

Proeftuintjes bij u in de buurt van Filosofieclub Junior

Lent: Voorzieningenhart De Ster

Lent: Voorzieningenhart De Ster

Malden: Multifunctioneel Centrum Maldensteijn

Malden: Multifunctioneel Centrum Maldensteijn

Galgenveld: Dienstencentrum Oud Burgeren Gasthuis

Galgenveld: Dienstencentrum Oud Burgeren Gasthuis

Hees: Woonzorgcentrum St. Jozefklooster

Hees: Woonzorgcentrum St. Jozefklooster

Brakkenstein: Wijkplaats/Eetcafé BUUR

Brakkenstein: Wijkplaats/Eetcafé BUUR

Hieronder vindt u een overzicht van de eerste 2 minicursussen. Zie het conceptjaarprogramma voor het volledige overzicht van geplande minicursussen met bijbehorende lessen en thema’s.

Minicursus 1: Wat maakt de mens zo bijzonder?

WeekLes
1Kunnen dieren denken? (= gratis proefles)
2Kun je echte vrienden met je huisdier worden?
3Kunnen we robotmensen bouwen?
4Willen we de mens blijven verbeteren?

Minicursus 2: Wat is 'normaal'?

WeekLes
1Dat is toch niet 'normaal'?!
2Waarom spelen meisjes met LEGO Friends en jongens met LEGO Star Wars?
3Een beknopte geschiedenis van de mode voor de man en voor de vrouw
4Usain Bolt vs. Daphne Schippers: rennen jongens altijd sneller dan meisjes?

Aanmelden? Of belangstelling voor lessen op andere plaats of tijd?

Meld uw kind zo spoedig mogelijk aan via het interesseformulier. Liefst uiterlijk 2 dagen vóór de datum van de proefles op de betreffende locatie.

Gebruik bij belangstelling voor lessen op een andere plaats of tijd eveneens  het interesseformulier.

Meer weten?

Let op!

Leslocaties en lesmomenten zijn onder voorbehoud. Als u zich via het interesseformulier aanmeldt, dan houd ik u ook per e-mail van wijzigingen op de hoogte. Volg ook de website voor mogelijke wijzigingen!


FILOSOFIEPLUS: ONDER SCHOOL OP SCHOOL


Filosofieplus is een binnenschools aanbod van pluslessen op school onder schooltijd. Aangeboden als vast wekelijks lesuur in kleine groepen van maximaal 10 leerlingen. Doorlopende leerlijn van begaafdheidsonderwijs met maandelijks nieuwe thema’s.


Gratis proefles

Bijvoorbeeld: eenmalige gastles, projectweekles dan wel één of meerdere thematische lessenreeksmodules.

Belangstelling?

Meld uw school aan via het interesseformulier.

Meer weten?


Wat is De Filosofietuin?


Bekijk het kennismakingsfilmpje met het filosofische avontuur dat Ebbe (7 jaar) samen met ‘de filosofiemeester’ (zijn pappa Ruud) en samen met andere nieuwsgierige kinderen beleefde.


Voor wie is De Filosofietuin?


Stel jij jezelf ook wel eens ‘verwonderde vragen’?

En dan bedoel ik vragen zoals: Kunnen dieren denken?.

Of vragen zoals...

 • Kun je echte vrienden met je huisdier worden?
 • Kunnen we robotmensen bouwen?
 • Waar zit je ‘ziel’?
 • Ben jij je brein?
 • Wat is je ‘bewustzijn’?
 • Hoe groot is het heelal?
 • Is tijdreizen mogelijk?
 • Is er leven na de dood?
 • Moet je altijd eerlijk zijn?
 • Waarom voeren mensen oorlogen?
 • Als je veel speelgoed hebt, ben je dan gelukkig?
 • Waarom spelen jongens met LEGO Star Wars en meisjes met LEGO Friends?
 • Waarom noemen we sommige dingen ‘mooi’ en andere dingen ‘lelijk’?
 • Hebben we nu meer vrije tijd dan vroeger?
 • Klopt het dat de tijd sneller gaat als je plezier hebt?
 • Waarom verdienen bankiers meer geld dan vuilnismannen?
 • Waarom zijn sommige mensen en sommige landen straatarm, terwijl andere mensen en andere landen steenrijk zijn?
 • Hoe weet je of iets ‘waar’ is?

Of misschien wel vragen zoals...

Hoe weet de man die terugdenkt aan zijn droom waarin hij een vlinder werd zo zeker dat hij niet eigenlijk een vlinder is die nu droomt dat hij een man wordt die terugdenkt aan zijn droom waarin hij een vlinder werd? 


Mooi als je ook van zulke verwonderde vragen houdt !

Want: voor alle nieuwsgierige kinderen uit Nijmegen en omstreken tussen de 7 en de 12 is er nu: De Filosofietuin! In kleine groepjes van 10 kinderen ga je wekelijks een uurtje op filosofische ontdekkingsreis. ‘Filosofiemeester’ Ruud van der Meulen is jullie reisleider.

Grappig genoeg zijn het juist vaak ‘kleine kinderen’ die het meest benieuwd zijn naar de antwoorden op zulke ‘Grote Vragen’. Misschien wel omdat ‘grote mensen’ het antwoord al denken te weten! Of omdat ze niet durven toe te geven dat ze het antwoord gewoon niet weten. En waarschijnlijk omdat ze als volwassenen op een gegeven moment domweg zijn vergeten hoe leuk ze zulke vragen als kind altijd hebben gevonden:-(

Om de filosofielessen van De Filosofietuin te volgen, heb je geen bijzondere voorkennis nodig. Hooguit een beetje lef om van die Grote Vragen te stellen:-)


Aan het begin van de les stel ik jullie een vraag. Bijvoorbeeld: Kunnen dieren denken?.


Tijdens het kringgesprek verzinnen jullie je eigen antwoorden. Daarna vertel ik jullie meer over de antwoorden van beroemde filosofen en wetenschappers. Maar ik laat jullie vooral zelf onderzoeken, verbeelden en ervaren. Met filmpjes, verhalen en uitdagende opdrachten, zoals sprookjes, mythen, quizzen, puzzels, proefjes, gedachte-experimenten, rollenspellen, tekenen (mindmappen) en animatiefilmpjes maken.

Kortom: op speelse wijze laat ik jullie hersenen ‘knetteren’ en ‘kraken’!


De thematische minicursussen


Elke maand is er een nieuw thema van vier samenhangende lessen. Een voorbeeld hiervan is de kennismakingsreeks Wat maakt de mens eigenlijk zo bijzonder?. Vorm en inhoud van deze reeks is vrij beschikbaar gesteld.

Hoofdvraag: Wat maakt de mens eigenlijk zo bijzonder? 

Oftewel: welke eigenschappen maken ons ‘menselijk’? Waarin verschillen wij mensen van alle andere verschijnselen in onze wereld? Zijn wij mensen zo ‘bijzonder’ omdat wij de enige zijn die kunnen denken en kunnen voelen? Of zouden andere wezens (planten, dieren) en dingen (machines en robots) dat misschien ook kunnen?

Om die hoofdvraag te beantwoorden, is het handig als we niet alleen naar mensen kijken, maar juist ook naar ‘niet-mensen’.

In vier deelvragen gaan we mensen vergelijken.

Allereerst vergelijken we mensen met dieren:

 • Les 1. Kunnen dieren denken?
 • Les 2. Kunnen jij en je huisdier echte vrienden worden?

Daarna vergelijken we mensen met ‘machines’:

 • Les 3. Kunnen we robotmensen bouwen?
 • Les 4. Willen we de mens blijven verbeteren?

> Meer over Minicursus #1: Wat maakt de mens zo bijzonder? (= instapcursus).

> Meer over de andere thematische minicursussen.


‘Paradox’, mijn lesmethode


Mijn lessen geef ik volgens methode Paradox: een nieuwe doorlopende leerlijn van denklessen voor het basisonderwijs die ik momenteel vanuit De Filosofietuin ontwikkel.

Paradox gebruikt een vast wekelijkse lesuur van filosofie, kunst & wetenschap voor het systematisch onderwijzen van vakoverstijgende, 21e-eeuwse vaardigheden. Waaronder: het vermogen tot kritisch denken, creatief denken en bovenal dialogisch samenleven.

‘Janusiaans’ denken – de mentale flexibiliteit om meerdere perspectieven tegelijkertijd in ogenschouw te nemen.

Janusiaans 360-graden-denken


Meer

In de lessen wordt dat vermogen voortdurend aangesproken met (ethische) dilemma’s, (logische) paradoxen, alsook door grote, gelaagde vraagstukken telkens tegelijkertijd vanuit de drie perspectieven van filosofie, kunst & wetenschap te verkennen. Zo leren kinderen al van jongs af om de complexe problemen van morgen – en van vandaag – flexibel en constructief te lijf te gaan met ‘Janusiaans’ 360-graden-denken.

Meer weten?

Zie methode Paradox en presentatie ‘Grote Vragen voor kleine kinderen’: filosoferen met kinderen op de basisschool – hoe en waarom?.


De Filosofietuin: een kijkje achter de schermen…


Het kennismakingsfilmpje is een coproductie van:


Creatief met klei en iPad

Aan de try-out van het concept van De Filosofietuin nam één groep kinderen deel uit de middenbouw en twee groepen kinderen uit de bovenbouw. Tijdens een extra georganiseerde stop-motion-workshop improviseerden de kinderen enkele rondom het thema van de kennismakingsreeks Wat maakt de mens eigenlijk zo bijzonder?.

De stop-motion-workshop leidde tot verrassend originele en creatieve scènes waarin kinderen hun associaties en ideeën verwerkten over het denken en het voelen van dieren, robots en mensen. Enkele kinderen namen deel aan de mime-scènes (pixillation). De overige kinderen verzonnen verhaallijntjes, kneedden met klei en fotografeerden ten slotte hun ‘kleisels’ met een iPad tot een stop-motion-scène (claymation). De individuele scènes uit de workshop werden bewerkt en ingevoegd tot een collage binnen het kennismakingsfilmpje.

De onderstaande fotocarrousel geeft je een kijkje achter de schermen bij de kennismakingsreeks van De Filosofietuin en bij de totstandkoming van het bijbehorende kennismakingsfilmpje.

 

janus
vriendschap - vader en zoon
vriendschap - vader en zoon
IMG_1334
IMG_7578
b1
IMG_7599
r26
werkvorm - kunnen bomen denken1
koffer - met tekst van aanbod
IMG_2916
IMG_2916
IMG_7587
g13
g10
g1
g3
g8
e1
IMG_1124
IMG_1149
IMG_1139
IMG_1321
IMG_1324
IMG_1325
IMG_2910
IMG_2914
IMG_2912
IMG_2909
IMG_7565
IMG_7562
vriendschap - hond 2
vriendschap - hond 1
vriendschap - hond 3
werkvorm - pepermuntje - ebbe ogen dicht
werkvorm - pepermuntje - ebbe ogen open
tekening - vriendschap
v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v10
v11
v12
v13
v14
v20
v21
v22
v23
v24
v25
v26
v26
v27
v28
v29
vensters
IMG_7594
IMG_7593
IMG_7592
IMG_7596
IMG_7595
IMG_7572
IMG_7571
IMG_7570
IMG_7569
IMG_7569
IMG_7568
IMG_7567
IMG_2910
IMG_2914
IMG_2909
IMG_1324
IMG_1321