Wat is De Filosofietuin?

Voor wie is De Filosofietuin?

Als freelance filosofiemeester geef ik les aan nieuwsgierige kinderen en tieners van 8-14 jaar. Voor scholen (PO, VO) en voor bibliotheken. Met lessen die verdiepen, verbreden, verbinden en verrijken. Met mijn Big Questions Curriculum en met de bijbehorende digitale leeromgeving Leo Online bied ik uitdaging aan alle leerlingen; waaronder (hoog)begaafde leerlingen in het bijzonder.

Voltijds HB-onderwijs | Plusklas | Verrijkingsklas | Groep 9 | Intermezzo | Verrijkt VWO | VWO+ | Gymnasium+ | Bildung

Wat biedt De Filosofietuin?

De Filosofietuin heeft een uitdagend, vakoverstijgend verrijkingsaanbod op maat voor scholen (PO en onderbouw van het VO) en voor bibliotheken.

  • Big Questions Curriculum. Een verrijkingscurriculum van ‘Grote Vragen’ (Big Questions) op het snijvlak van filosofie, wetenschap en Big History.
  • Leo Online. Een nieuwe, digitale, multimediale lesmethode als invulling en uitwerking van het Big Questions Curriculum. Geschikt voor zowel klassikaal als zelfstandig leren.

Kosteloos kennismaken?

Neem dan contact op met Ruud van der Meulen van De Filosofietuin. Bel met 06-27210071 of stuur een e-mail naar defilosofietuin@gmail.com. En dan kijken we naar de mogelijkheden voor een aanbod op maat.