2. Hoe verloopt een doorsnee les?

Mijn lessen van 1 uur (60 minuten) kennen een min of meer vaste opbouw.

Verkenning. Het eerste deel van de les is een verkenning. Ik werp een filosofische vertrekvraag op en jullie gaan vervolgens zelf nadenken en met elkaar van gedachten wisselen over jullie eigen antwoorden.

Verdieping. Het tweede deel van de les is een verdieping. Ik vertel jullie iets meer over de manier waarop beroemde filosofen (zoals Plato, Aristoteles en Decartes) en wetenschappers die vertrekvraag beantwoordden.

Afronding. Het derde en laatste deel van de les gaan we na of jullie aan het eind van de les tot een ander antwoord op de vraag zijn gekomen dan aan het begin van de les.