4. Wie krijgt wat en wat geeft dat?

  • Les 1. Moet een bankier meer geld verdienen dan een vuilnisman?
  • Les 2. Geld: een beknopte geschiedenis. Over delen, ruilen en kopen.
  • Les 3. Als je heel veel speelgoed (geld) hebt, ben je dan gelukkig? Wat is geluk? En neemt je geluk toe als je meer geld (speelgoed) krijgt?
  • Les 4. Hoeveel ‘superrijke’ mensen hebben bij elkaar opgeteld even veel geld als de armste helft van de wereldbevolking (3,5 miljard mensen)? Wat is welvaart? En wat is welzijn? Waarom hebben alle mensen in alle landen niet evenveel geld, geluk en gezondheid? Hoe kunnen we dit soort verschillen meten en verklaren? En: moeten en kunnen we wel of niet iets doen aan zulke verschillen?