2. Is dat nou kunst!?

  • Les 1. Wat is kunst?
  • Les 2. Is een kopie ook kunst?
  • Les 3. Kun je ook kunst maken met een pot pindakaas?
  • Les 4. Wanneer, waar en waarom is kunst ontstaan?
  • Les 5. Welke inspiratie verschafte de natuur en de wiskunde bij de bouw van de Sagrada Familia?
  • Les 6. Is er een verschil tussen het genieten van een kunstwerk en het genieten van een Big Mac?