Aanbod

De Filosofietuin verzorgt een lesaanbod op maat onder en na school. En De Filosofietuin ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van een 21e-eeuws, vakoverstijgend Big Questions Curriculum.

Scholen

 • Lesaanbod
  • Van eenmalige gastles tot doorlopende leerlijn
  • Voor groep 3 t/m 8 van het PO en voor de onderbouw van het VO
  • Voor reguliere, begaafde (pluswerk) en hoogbegaafde (Leonardo) leerlingen
 • Scholing
  • Een eenmalige workshop filosoferen met kinderen
  • Of een intensiever traject van training en coaching van uw leerkrachten
 • Advies
  • Meedenken bij het ontwikkelen van een integraal, 21e-eeuws curriculum dat de nadruk legt op thematisch werken (projectonderwijs), alsook op de ontwikkeling van kritische, creatieve en dialogische denkvaardigheden
  • Meedenken bij het programmeren van projectonderwijs dat met inzet van filosoferen met kinderen (in het Engels: Philosophy for Children of P4C) verbindingen legt tussen bijvoorbeeld burgerschapsvorming, levensbeschouwing, persoonlijke vorming, Wetenschap & Techniek (Onderzoekend en Ontwerpend Leren), wereldoriëntatie, cultuureducatie, erfgoededucatie en media-educatie

Andere aanbieders

Mijn lessen zijn ook geschikt voor BSO’s, bibliotheken (kindercolleges), musea en andere organisaties met een educatief aanbod.

Filosofieclub Junior

Heeft uw kind belangstelling om onder mijn leiding samen met leeftijdsgenootjes te filosoferen? Stuur dan een e-mail naar defilosofietuin@gmail.com (voor vragen: 06-27210071). Bij voldoende belangstelling (minimaal 6 aanmeldingen) start ik mogelijk binnenkort bij u in de buurt een minicursus na school. Tijdens zo’n minicursus verken ik een bepaald thema in 4 tot 8 wekelijkse lessen van 1 uur. Waar mogelijk deel ik groepen in naar leeftijd. U betaalt 8 euro per les. De eerste les is een gratis kennismakingsles. Na afloop van de minicursus wordt bekeken of er belangstelling bestaat voor een vervolgcursus.