Aristoteles Live

Over Werk, Geld, Geluk & Grond

Het geluk behoort aan hen, die aan zichzelf genoeg hebben

Aristoteles (384 - 322 v.Chr.), Ethica Nicomachea

Ouders en organisaties kunnen boeken met de formulieren verderop deze pagina

Vooraanmeldingsformulier voor ouders

Het volgende vooraanmeldingsformulier is bedoeld om een inschatting te kunnen maken of ik voor de zomervakantie nog enkele extra lessen van online filosofieclub Leo Live zou kunnen inplannen, waarschijnlijk in de maand juni. Merk op: het inzenden van dit formulier verplicht nog niet tot deelname. Pas na ontvangst van mijn voorstel voor een lesgroep met daaraan gekoppelde lesdata hoeft u de deelname van uw kind definitief te bevestigen.

Aanvullende informatie

  • Hoe? Zoom-lessen van 60 minuten onder leiding van filosofiemeester Ruud van der Meulen.
  • Kosten? Volledige lessenreeks: € 50,00. Losse lessen: € 10,00.

Vooraanmeldingsformulier voor organisaties

Met dit formulier kunt u de belangstelling vanuit uw organisatie – bibliotheek of school (PO/VO) voor een online les kenbaar maken.