Bio en zo

Wie ben ik?

Mijn naam is  Ruud van der Meulen. Ik studeerde sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde binnen de sociologie aan dezelfde universiteit (PhD-traject binnen het Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology). Vervolgens was ik werkzaam als beleidsonderzoeker.

Waarom sta ik voor de klas?

‘Pappa, waar woont de regen?’ 

Zo vroeg mijn 3-jarige zoontje mij op een druilige herfstdag enkele jaren geleden. Getroffen door de beeldschone verwondering van mijn zoontjes vraag verliet ik de wereld van het beleidsonderzoek en stapte ik het klaslokaal binnen.

In de afgelopen jaren stond ik bij het Stedelijk Gymnasium Nijmegen voor de klas als leraar Maatschappijleer. Bovendien verzorgde ik lessen Mens & Maatschappij aan leerlingen van Intermezzo – een tussenjaar waarin begaafde leerlingen uit groep 8 op het Stedelijk Gym met een uitdagend, veelzijdig onderwijsprogramma de gelegenheid de kans krijgen om in brede zin te groeien en zich te ontwikkelen.

In mijn lespraktijk ontwikkelde ik een probleemgestuurde, speelse en vakoverstijgende lesstijl. Ik beperk mij niet tot kennisoverdracht, maar wil ook ruimte bieden aan bewustwording, aan algehele vorming, aan kritisch én aan creatief denken.

Oprichting van De Filosofietuin

In 2018 zet ik een nieuwe stap met de oprichting van De Filosofietuin: een binnenschools en buitenschools verrijkingsaanbod van lessen filosofie, kunst en wetenschap voor kinderen van 7-12.

Inspiratie voor mijn onderwijsideaal

Inspiratie voor mijn achterliggende Bildungsideal vond ik in Het Kralenspel (Das Glasperlenspiel). In deze met een Nobelprijs (1946) bekroonde roman, met Magister Ludi (‘meester van het spel’) als alternatieve titel, graaft Hermann Hesse naar wat de kern en wat de geest van ‘goed’, tijdloos én eigentijds onderwijs volgens hem zou moeten zijn.

Onderwijs zou volgens Hesse een verbinder moeten zijn tussen theorie en praktijk, alsook tussen kennis en inzicht vanuit verschillende vakgebieden en invalshoeken. Pas vanuit zo’n bredere blik op het grotere geheel zou onderwijs een richtinggever kunnen zijn voor een zinvol, gelukkig en ‘goed’ leven.

Als ‘filosofiemeester’ hoop ik kinderen te prikkelen om een leven lang al vragend, verwonderend en onderzoekend de grotere en kleinere verbanden binnen onze wereld te blijven leggen en ontdekken.