Darwin Live - Kunnen dieren denken?

Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?

Frans de Waal

Ouders en organisaties kunnen boeken met de formulieren verderop deze pagina

Aan het eind van de 19e eeuw kocht de Duitse wiskundeleraar Wilhelm van Osten een paard waarvan hij al gauw vermoedde dat het een heel intelligent dier was. Zo slim dat Wilhelm zijn paard Hans de basisregels bijbracht van het hoofdrekenen. Als zijn baasje een rekensom opgaf dan tikte Hans heel keurig net zo vaak met zijn hoef totdat hij bij het juiste antwoord aankwam.

  • Periode.  Tijdens de Week van de Kinderfilosofie (9 t/m 17 april) organiseert De Filosofietuin Darwin Live. Dagelijks verzorgt ‘filosofiemeester’ Ruud van der Meulen een aanbod van online lessen.
  • Docent. Filosofiemeester Dr. Ruud van der Meulen
  • Vorm. De lessen vinden plaats via ZOOM in een kleine kring van maximaal 10 kinderen (ouders mogen op de achtergrond meefilosoferen). Voor organisaties (bibliotheken, scholen) eventueel ook via een ander videoplatform.
  • Lesduur.  90 minuten (met korte pauze tussendoor).
  • Prijs. € 10,00

Informatie voor ouders

  • Aanmelding. Verstuur voor elk kind een afzonderlijk formulier en gebruik bij voorkeur hetzelfde e-mailadres.
  • Aanmeldingsbevestiging. Per e-mail ontvangt u een aanmeldingsbevestiging (check eventueel uw spambox). Uiterlijk 3 dagen van tevoren ontvangt u de link naar de ZOOM-les. 
  • Groepsindeling. Waar mogelijk maak ik peergroepen naar leeftijd en begaafdheid. Is uw kind iets jonger dan 8 jaar of iets ouder dan 14 jaar? Verzend dan gerust een aanmeldingsformulier.

Vooraanmeldingsformulier voor ouders

Met dit formulier kunt u uw kind(eren) vooraanmelden voor een ZOOM-les tijdens het online event Darwin Live.

Vooraanmeldingsformulier voor organisaties

Met dit formulier kunt u de belangstelling vanuit uw organisatie – bibliotheek of school (PO/VO) voor een online les kenbaar maken.