De filosofiemeester

‘Pappa, waar woont de regen?’ 

Zo vroeg mijn 3-jarige zoontje mij op een druilige herfstdag enkele jaren geleden. Getroffen door de verwondering achter mijn zoontjes vraag verliet ik de wereld van het beleidsonderzoek en stapte ik het klaslokaal binnen.

In de afgelopen jaren was ik leraar Maatschappijleer bij het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Daar verzorgde ik bovendien lessen Mens & Maatschappij aan leerlingen van Intermezzo, een veelzijdig onderwijsprogramma voor begaafde leerlingen uit groep 8 die op het gymnasium een tussenjaar volgen.

In mijn lespraktijk ontwikkelde ik een probleemgestuurde, speelse en vakoverstijgende lesstijl. Ik beperk mij niet tot kennisoverdracht, maar wil ook ruimte bieden aan bewustwording, aan algehele vorming, aan kritisch én aan creatief denken.

Als ‘filosofiemeester’ hoop ik kinderen te prikkelen om een leven lang al vragend, verwonderend en onderzoekend de grotere en kleinere verbanden binnen onze wereld te blijven ontdekken.