LEO ONLINE

Leo Online biedt bouwstenen voor uitdagende, vakoverstijgende denklessen op het snijvlak van Filosofie, Big History & Wetenschap

Welkom bij de digitale, multimediale leeromgeving van Leo Online – een nieuwe lesmethode in de geest van Leonardo da Vinci voor kinderen en tieners die alles van de wereld willen weten!

Inhoud

Leo Online

Leo Online is bedoeld voor leerlingen van rond de 8-14 jaar. Met lessen die verdiepen, verbreden, verbinden en verrijken biedt Leo Online uitdaging aan alle leerlingen; waaronder (hoog)begaafde leerlingen in het bijzonder.

Beeldend

Met actuele, authentieke bronnen worden leerlingen uitgedaagd om de vertrekvragen van de lessen verder te doordenken. Leo Online bevat een originele selectie van YouTube-content (animaties, kennisclips, fragmenten uit films, reportages en documentaires). Onder meer van Het Klokhuis en het NOS Jeugdjournaal, maar ook van andere YouTube-kanalen (zoals BBC, National Geographic en de Universiteit van Nederland).

Uitdagend

Met de vragen, opdrachten en werkvormen van Leo Online worden alle leerlingen uitgedaagd.

Vakoverstijgend

Alle lessen van Leo Online zijn gekoppeld aan thema’s. Filosoferen wordt daarmee geen afzonderlijke lesactiviteit, maar kan naadloos binnen bestaande schoolthema’s of schoolprojecten worden ingepast.

Maatwerk

Met een grote verscheidenheid aan thema’s en lestitels kunnen scholen zelf een programma uitstippelen waarmee leerkrachten gaan filosoferen in de klas.

Een beschrijving van de organisatie, didactiek en pedagogiek van Leo Online volgt nog.

Leo Online betreft mijn aanbod van online lessen.

  • Ouders. Al voor €12,50 (exclusief 9% Btw) ontvangt u een jaar lang toegang tot alle Leo Online-content.
  • Scholen. Al voor €12,50 (exclusief 9% Btw) per klas krijgt uw school een jaar lang toegang tot alle Leo Online-content.

Na het verzenden van het bestelformulier ontvangt u als ouder of u als school een e-mail met een factuur. Scholen ontvangen een factuur voor het aantal klassen waarvoor u als school een jaarabonnement wilt afnemen. Ook ontvangt u een wachtwoord waarmee uw leerkrachten op de betaalde lespagina’s kunnen inloggen. Deze lespagina’s bevatten lesbeschrijvingen, een sjabloon voor (mogelijke) lesuitvoeringen en bijbehorende digibordlessen (met illustraties en filmpjes). Het wachtwoord is het gehele schooljaar geldig (tot en met 31-08-2021).

Leo Live betreft mijn aanbod van live lessen. Zowel offline (face tot face bij uw school of biliotheek op locatie) als online (via een videoplatform naar keuze).

  • Ouders kunnen hun kinderen voor €10,00 per les (60 minuten) aanmelden voor de naschoolse online filosofieclub Leo Live via het videoplatform Zoom. Zie Leo Live voor meer info.
  • Scholen en bibbliotheken kunnen ‘filosofiemeester’ Ruud van der Meulen voor €50,00 per lesuur (60 minuten) boeken voor een gastles(senreeks) boeken. Scholen: Btw vrijgesteld. Bibliotheken: 21% Btw. Ik verzorg zowel offline, live lessen op locatie als online (interactieve) live lessen via een videoverbinding naar keuze (bijvoorbeeld Google Meet, Microsoft Teams of Zoom).

Big Questions Curriculum

De Grote Vragen die leerlingen met Leo Online verkennen zijn ondergebracht in het Big Questions Curriculum. Hieronder volgt een overzicht van Thema’s, Lessen en Inhoudsopgaven.

Thema's

Bezoek de themapagina’s en bekijk de titels en de inhoudsopgaven van de lessen.

Lessen

In het volgende overzicht van thema’s en lessen zijn de lessen te bezoeken door op de hyperlinks te klikken. Gebruik daarvoor (indien van toepassing) het wachtwoord dat u per e-mail heeft ontvangen. Een uitzondering vormen de lessen die als proefles zijn aangemerkt. Op die lespagina’s kunt u inloggen met het wachtwoord proefles.

Thema 01. De Vernieuwers

Meer

Thema 10. Kunst & Kitsch

Meer

Thema 12. Emoties

Meer

Thema 13. Prehistorie

Meer

Thema 14. Wetenschap

Meer

Scroll to Top