THEMACURSUS DE VERHALENVERTELLERS

0
Actuele aanmeldingen

Inhoud

Wie de wereld beter wil begrijpen en haar wil veranderen vindt vaak houvast in verhalen. Al vanaf de oertijd vertellen mensen elkaar verhalen over goden en geesten, over helden en schurken, over goed en kwaad, over het ontstaan en vergaan van de wereld, over toekomst en verleden. In de online themacursus De Verhalenvertellers maak je in zeven lessen nader kennis met zeven beroemde verhalenvertellers en zeven beroemde verhalen. Verhalen die je wellicht al kende, maar die we met een of meer filosofische vragen samen nog veel verder zullen uitdiepen.

Tot wanneer kan ik mijn kind vooraanmelden?

In de dagen voor Kerst vonden tijdens het online event Dickens Live de eerste gratis en vrijblijvende proeflessen plaats van online filosofieclub Leo LiveDankzij het overweldigende aantal van 144 aanmeldingen konden de kinderen – op verzoek van veel ouders – worden gematched in peergroepen naar onder meer leeftijd en begaafdheid. Gezien de grote belangstelling voor de proeflessen zijn er veel mogelijkheden voor een vervolgprogamma op maat in peergroepen.

Om de informatie te verkrijgen waarmee ik leerlingen optimaal kan matchen, verzoek ik u om de
vooraanmeldingsvragenlijst in te vullen (onderaan deze pagina). Als u meerdere kinderen heeft, verstuur dan voor elk kind een afzonderlijke vragenlijst. Merk op: het vooraanmelden voor Leo Live verplicht u nog niet deelname. Pas bij ontvangst van mijn voorstel voor een lesgroep met daaraan gekoppelde lesdata hoeft u de deelname van uw kind definitief te bevestigen.

Wat houdt themacursus De Verhalenvertellers in?

 • Lesprogramma. Themacursus De Verhalenvertellers bestaat uit 7 online Zoom-lessen.
 • Lesduur. De proefles duurde 120 minuten, de vervolglessen duren elk 60 minuten.
 • Lesdata. De lessen vinden ongeveer eenmaal per maand plaats en zijn buiten de vakantieweken gepland.
 • Kosten. De totale cursuskosten voor De Verhalenvertellers bedragen € 60,00 (dus € 10,00 per uur). Als u uiterlijk 6 januari het vooraanmeldingsformulier heeft ingezonden, dan betaalt u het vroegboekbedrag van  € 55,00.
 • Vrijblijvend zelfstudieprogramma. Voorafgaand aan de lessen ontvangen de kinderen per e-mail een leskaart met suggesties voor het bekijken van films of het lezen van boeken die passen bij het verhaal. Bijvoorbeeld: voorafgaand aan de les over Roald Dahl alvast het verhaal Sjakie en de chocoladefabriek lezen of de film bekijken. Dit zelfstudieprogramma voorafgaand aan de les maakt het makkelijker en aantrekkelijker om de les te volgen, maar is zeker geen voorwaarde voor lesdeelname.
 • Toegang tot Leo Online. Na het aanmelden voor themacursus De Verhalenvertellers ontvangt u per e-mail het wachtwoord om via de leeromgeving van Leo Online in te loggen bij de bijbehorende lespagina’s met onder meer de teksten, filmpjes, vragen, opdrachten en werkbladen bij mijn lessen. Onderaan de lespagina’s staan bovendien tips voor verder doen (bijvoorbeeld museumbezoek), lezen of luisteren.

Lesgroepen

Filosofeer-groepen

 • Dolfijnen | HB7 HB10 HB11 UHB10 * * * * * *
 • Raven | HB11 UHB8 UHB9 UHB10 UHB10 UHB11 UHB11 UHB12 UHB12 *
 • Roeken | HB8 HB10 UHB8 UHB9 UHB9 UHB9 UHB9 UHB9 **
 • Uilen | R11 R12 R13 HB9 HB10 HB10 HB11 HB11 HB12 HB13

Schrijf-groep (pluspakket voor pilotgroep)

 • Zwaluwen | R11 R12 HB12 HB13 UHB9 UHB10 ****

* Open plek die kan worden ingevuld door leerling die later bij de themacursus aansluit of die een keer een losse les bij de betreffende lesgroep wil deelnemen. R=’Regulier’ HB=hoogbegaafd UHB=uitzonderlijk hoogbegaafd  Begaafdheidsaanduidingen op grond van vooraanmeldingsformulieren. Onder de ‘reguliere’ kinderen zullen overigens ongetwijfeld ook veel slimme kinderen uit plusklassen of VWO(+)-klassen zitten.

Lesrooster

 • Les 1. Charles Dickens: A Christmas Carol. Wat zijn jouw goede voornemens? | Kerstvakantie
 • Les 2. Martin Luther King: I have a dream. Overtuig je mensen meer met je hoop dan met je angsten? | Week 4 (30/1 en 31/1
 • Les 3. Jezus Christus: De talenten. Hoe haal je het beste uit jezelf? | Week 9 (6/3 en 7/3)
 • Les 4. Gautama Boeddha: De blinden en de olifant. Wat is waar? | Week 13 (3/4 en 4/4*)
 • Les 5. Hans Christian Andersen: De nieuwe kleren van de keizer. Wie durft er te denken? | Week 16 (24/4 en 25/4)
 • Les 6. Roald Dahl: Sjakie en de chocoladefabriek. Is Willy Wonka wel rechtvaardig? | Week 19 (15/5 en 16/5
 • Les 7. JK Rowling: De steen der wijzen. Wie wil er eeuwig leven? | Week 23 (12/6 en 13/6)

* Deze les valt op Eerste Paasdag en wordt waarschijnlijk naar een week later verzet (zondag 11/4).

Vooraanmeldingsformulier

Scroll to Top