Zen en de kunst van het motoronderhoud

Een ZOOM-zoektocht naar zingeving in het (post)coronatijdperk

Sometimes it's a little better to travel than to arrive.

Robert M. Pirsig, Zen en de kunst van het motoronderhoud: een onderzoek naar waarden (1974)

Verder op deze pagina vindt u het interesseformulier waarmee u alvast uw belangstelling voor deze cursus kunt kenbaar maken.

Op 29 september 1968 werd de zin ‘Dag lieve kijkbuiskinderen!’ door meneer de Uil in de Fabeltjeskrant voor het eerst uitgesproken. Sindsdien groeiden verschillende generaties kinderen op met televisie en later met de tablet als een vertrouwd venster op de wereld. En begin 2020 – met het uitbreken van de coronacrisis – was ineens vrijwel iedereen dagelijks al zoomend in online meetings aan het beeldscherm gekluisterd, van ambtenaar tot zweminstructeur, van accountmanager tot zenmeester.

Wat betekent het om op te groeien in een steeds meer gemedieerde wereld? Verleren we de kunst van het kijken en van het wezenlijk ervaren van de dingen, van onze medemensen en van onze medewezens? Staat techniek steeds meer op gespannen voet met onze natuur? Is een symbiose denkbaar tussen deze twee werelden? Oftewel: een synthese tussen twee de mindsets die door Robert M. Pirsig als een splitsing tussen een klassieke versus een romantische wereldbeschouwing is omschreven.

In 1974 verscheen Zen en de kunst van het motoronderhoud: een onderzoek naar waarden, de filosofische bestseller en cultklassieker waarin Pirsig op zoek gaat naar de wortels van het Westerse en Oosterse denken in een zoektocht naar de volgens hem allesomvattende en allesdoordringende zingevingsvraag:

Wat is Kwaliteit?

Hoe ontstaat betrokkenheid van mensen op de dingen en van mensen op hun medemensen en op hun medewezens?

Zo’n 50 jaar later, anno 2021, is de vraag naar de kern van kwaliteit onverminderd actueel, juist in onze tijd van coronacrisis met haar sociale en existentiële isolement. Velen voelen zich van de wereld afgesneden. Sommigen vragen zich nu wellicht al af of dit isolement met de opheffing van de lockdown wel zo gemakkelijk ineens zal zijn opheven. Hoe krijg je als mens weer het gevoel onderdeel te zijn van een groter geheel? Op welke wijze behouden of herwinnen de dingen, medemensen en medewezens hun waarde? Welke (levens)lessen heeft Pirsig met ‘Zen’ voor het (post)coronatijdperk te bieden?

Interesseformulier

In april (week 16) gaat een eerste testlesgroep van start. Via dit interesseformulier kunt u alvast uw belangstelling voor de introductieles over voor de volledige cursus kenbaar maken. Op grond van onder meer deze interessepeiling ga ik in april de verdere details voor deze online filosoferen-met-een-boek-cursus invullen en uitwerken.